Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2023 r. został zakończony wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008683 proces przekształcenia spółki POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa („Spółka przekształcana”) w spółkę POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przekształcona”), przeprowadzony na podstawie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Tym samym Spółce POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 553 Kodeksu spółek handlowych, przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej przed jej przekształceniem. Nie ma zatem konieczności aneksowania dotychczasowych umów, gdyż Spółka przekształcona z mocy prawa stała się ich stroną.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Litewska 4B/16
35-302 Rzeszów
NIP: 5170358312
REGON: 180793541
KRS: 0001008683

Udostępniliśmy możliwość wysyłania listów poleconych z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO). EPO stanowi alternatywę dla papierowej, tradycyjnej formy pokwitowania, wystawianego dla przesyłek poleconych. Polega na doręczeniu przesyłki na podstawie zapisu przesyłki w systemie teleinformatycznym oraz złożeniu podpisu przez odbiorcę na urządzeniu mobilnym – tablecie.

Po doręczeniu przesyłki z EPO informacja o jej doręczeniu, awizowaniu albo zwrocie zostanie natychmiast przekazana do nadawcy w formie elektronicznej zamiast w postaci tradycyjnej żółtej „zwrotki”. Potwierdzenie odbioru w wersji elektronicznej pobrać można z Panelu Klienta POSTIVO.PL bądź za pośrednictwem API.

Udostępniliśmy wersję 1.1.1 programu Wirtualna Poczta Postivo.pl. Aplikacja Wirtualna Poczta Postivo.pl umożliwia wysyłanie tradycyjnych, papierowych przesyłek listowych prosto z dowolnej aplikacji pracującej w systemie Windows i posiadającej opcję wydruku, m.in. Microsoft Word, Excel i innych.

W czasie instalacji programu w systemie tworzona jest wirtualna drukarka o nazwie „Postivo.pl”. Wszystkie dokumenty, które zostaną wydrukowane przy użyciu tej drukarki zostaną umieszczone w przesyłce. Dokumenty zaraz po wydruku umieszczane są w buforze, do którego można dodać kolejne.

Po dodaniu wszystkich dokumentów, które powinny zostać umieszczone w przesyłce wystarczy podać dane adresata lub wielu adresatów przesyłki i opcjonalnie wybrać jej parametry. Gotowe zlecenie zostanie automatycznie przesłane do Postivo.pl w celu realizacji.

Aplikację w nowej wersji można pobrać tutaj.

Udostępniliśmy Bibliotekę dokumentów – nową funkcjonalność pozwalającą na zapisanie na koncie Użytkownika najczęściej wysyłanych dokumentów. Zapisane dokumenty mogą być łatwo dołączane do dowolnej przesyłki bez konieczności wgrywania ich za każdym razem z dysku lokalnego.

Podczas definiowania nowej przesyłki można wskazać dokumenty z biblioteki, które zostaną z niej załączone do danej przesyłki. Podobnie w przypadku wysyłania listu za pośrednictwem API można wskazać identyfikatory dokumentów w bibliotece, które zostaną zawarte w przesyłce. Dzięki temu nie trzeba przesyłać ich treści w każdym wywołaniu metody dispatch, co zwiększa wydajność wysyłania listów przez API. W związku z tym udostępniamy API w wersji 1.3, której dokumentację pobrać można tutaj.

Udostępniamy możliwość wysyłania przesyłek listowych bez potrzeby posiadania osobnej bazy adresowej. Od teraz wystarczy, że dane odbiorcy są już umieszczone na dokumencie, który ma zostać wysłany.

Podczas zlecania nowej przesyłki należy załadować jeden z plików PDF z dokumentem, który ma zostać wysłany i wskazać na nim obszar zawierający dane odbiorcy. System automatycznie przetworzy dokument, odczyta konieczne dane adresowe i utworzy tzw. plik wzorcowy (szablon). Następnie można dodać dowolną liczbę dokumentów PDF, a dane odbiorców zostaną automatycznie z nich odczytane z oznaczonego wcześniej obszaru. Umożliwia to szybką wysyłkę dowolnej korespondencji.

Szczególnie nowa funkcjonalność jest pomocna w przypadku wysyłania dokumentów generowanych w zewnętrznych aplikacjach (nie zintegrowanych z POSTIVO.PL), gdzie adres odbiorcy jest już umieszczony na dokumencie, natomiast nie jest dostępna osobna baza adresowa (np. faktury VAT, wezwania do zapłaty). W takim przypadku system odczyta z nich dane odbiorców i zaadresuje odpowiednio koperty. Nie ma konieczności wskazywania dodatkowego pliku zawierającego osobną bazę adresową.

Zapraszamy do przetestowania nowej funkcjonalności, która znacznie podnosi atrakcyjność naszej usługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu – e-mail: biuro@postivo.pl, tel. +48 17 717 37 60.

W związku ze zmianą oferty Poczty Polskiej w zakresie przesyłek zagranicznych informujemy, że z dniem 1 września 2020 zmianie ulegną rodzaje dostępnych przesyłek i ich ceny w obrocie zagranicznym.

Poczta Polska wycofuje z dniem 1 września z oferty przesyłki zagraniczne zwykłe ekonomiczne. W związku z tym w zakresie usług zagranicznych dostępne będą wyłącznie przesyłki priorytetowe.

Zmianie uległ również cennik usług zagranicznych Poczty Polskiej, w związku z tym koszt przesyłek zagranicznych wysyłanych z Postivo.pl z dniem 1 września 2020 wzrośnie o:

  • 2,00 zł w przypadku listów zwykłych priorytetowych zagranicznych
  • 2,90 zł w przypadku listów poleconych priorytetowych zagranicznych

Ceny pozostałych usług Poczty Polskiej, w tym usług krajowych, pozostają obecnie na niezmienionym poziomie.

W związku z zamknięciem granic i zawieszeniem transportu lotniczego Poczta Polska S.A. poinformowała, że wstrzymuje przyjęcia wszystkich przesyłek zagranicznych wysyłanych do innych krajów.

W związku z tym wszystkie przesyłki wysyłane za granicę będą w POSTIVO.PL przyjmowane do realizacji, a następnie buforowane i nadane w pierwszym możliwym terminie po wznowieniu przez Pocztę Polską S.A. usług w obrocie zagranicznym.

Jednocześnie informujemy, że usługi krajowe realizowane są na ten moment bez utrudnień przez wszystkich operatorów pocztowych z którymi współpracujemy. O ewentualnych zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Aktualizacja

Poczta Polska S.A. stopniowo przywraca doręczenia przesyłek zagranicznych. Szczegółowa lista obsługiwanych krajów znajduje się tutaj.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 października 2018 r. POSTIVO.PL Sp. z o. o. zmieniła adres prowadzenia działalności z dotychczasowego na:

POSTIVO.PL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Litewska 4B/16
35-302 Rzeszów

Informujemy, że numery NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy e-mail Spółki, podobnie jak numery telefonów, faxów, również nie ulegają zmianie.

Prosimy bardzo o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres siedziby Spółki.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od 1 listopada 2018 r. ulegną wydłużeniu godziny pracy naszego biura, które otwarte będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.