Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2023 r. został zakończony wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008683 proces przekształcenia spółki POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa („Spółka przekształcana”) w spółkę POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przekształcona”), przeprowadzony na podstawie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Tym samym Spółce POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 553 Kodeksu spółek handlowych, przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej przed jej przekształceniem. Nie ma zatem konieczności aneksowania dotychczasowych umów, gdyż Spółka przekształcona z mocy prawa stała się ich stroną.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Litewska 4B/16
35-302 Rzeszów
NIP: 5170358312
REGON: 180793541
KRS: 0001008683