Przesyłki z EPO już dostępne

,

Udostępniliśmy możliwość wysyłania listów poleconych z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO). EPO stanowi alternatywę dla papierowej, tradycyjnej formy pokwitowania, wystawianego dla przesyłek poleconych. Polega na doręczeniu przesyłki na podstawie zapisu przesyłki w systemie teleinformatycznym oraz złożeniu podpisu przez odbiorcę na urządzeniu mobilnym – tablecie.

Po doręczeniu przesyłki z EPO informacja o jej doręczeniu, awizowaniu albo zwrocie zostanie natychmiast przekazana do nadawcy w formie elektronicznej zamiast w postaci tradycyjnej żółtej „zwrotki”. Potwierdzenie odbioru w wersji elektronicznej pobrać można z Panelu Klienta POSTIVO.PL bądź za pośrednictwem API.