Integracja przez API

Wykorzystując obowiązujące standardy web services udostępniamy interfejs w formacie SOAP/WSDL,
pozwalający na integrację usług POSTIVO.PL z dowolną aplikacją/systemem, niezależnie od wykorzystywanej platformy programistycznej i sposobu implementacji.