LMS (LAN Management System)

LMS to zintegrowany system zarządzania sieciami przeznaczonym dla różnej wielkości dostawców Internetu (ISP). Oprogramowanie to składa się z przyjaznego interfejsu użytkownika oraz programów instalowanych na serwerze dostępowym udostępniając m.in. następujące funkcjonalności:

  • zarządzanie dostępem do Internetu (w tym kontrola pasma i statystyki)
  • ewidencja klientów i sprzętu (mapa sieci)
  • moduły finansowo-księgowe z fakturowaniem
  • korespondencja seryjna i wiadomości administracyjne do klientów
  • zarządzanie kontami i hostingiem
  • system obsługi zgłoszeń (helpdesk),
  • panel administracyjny dla abonenta

Dostarczony przez nas bezpłatny skrypt lms-sendinvoiceswithpostivo umożliwia automatyczną wysyłkę do klientów papierowych faktur VAT wystawionych w systemie LMS. Skrypt publikowany jest na licencji GNU GPL v2.

Skrypt uruchamiany jest raz dziennie (za pomocą cron’a). Przekazuje on do POSTIVO.PL wszystkie Faktury VAT, które zostały wystawione dla klientów przypisanych do zdefiniowanej grupy. Faktury po wydruku są wysyłane do odbiorców.

Wystarczy stworzyć grupę o nazwie np. „postivo”, do której zostaną przypisani klienci otrzymujący faktury w wersji papierowej, a będą one automatycznie trafiały do POSTIVO.PL i dalej do Państwa klientów.