Informacja o przekształceniu Spółki

Mając na uwadze dalszy rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, wzmocnienie pozycji rynkowej, jak też dla uczynienia oferty przedsiębiorstwa bardziej atrakcyjną, z dniem 2 stycznia 2017 r. spółka cywilna pod firmą POSTIVO.PL Spółka Cywilna z siedzibą w Rzeszowie, posiadająca NIP: 5170358312, REGON: 180793541 uległa przekształceniu, na podstawie art. 551 § 2 i 3 w związku z art. 582 Kodeksu spółek handlowych, w spółkę prawa handlowego – spółkę komandytową działającą pod firmą POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie.

Oznacza to, iż od dnia 2 stycznia 2017 r. spółce POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k., stosownie do art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych, przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej przed jego przekształceniem.

POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k. wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000655956, spółka przekształcona zachowała NIP i REGON spółki cywilnej, tj. NIP: 5170358312 i REGON: 180793541. Nie zmienił się również adres siedziby.