Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zbiór danych Użytkowników zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i wpisano do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych jest operator serwisu - firma POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k.


Baza danych osobowych Usługobiorców oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług. W szczególności Postivo.pl może przekazać dane Operatorom Pocztowym w celu nadania przesyłki i w przypadkach gdy taki obowiązek nakładają przepisy prawa.


Postivo.pl nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Zapewniamy o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wgląd, zmiany i usunięcie danych

Postivo.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

Polityka prywatności

Mając na uwadze ochronę Twojej prywatności podczas korzystania z usług Postivo.pl, opisaliśmy sposób ochrony przekazanych danych w Polityce Prywatności. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.