Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej zwanego RODO), informujemy że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Litewskiej 4B/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000655956, legitymująca się numerem NIP: 517-035-83-12 oraz REGON: 180793541 (dalej jako POSTIVO.PL);
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez POSTIVO.PL w celach korespondencyjnych, a także w celu zawarcia umowy i jej realizacji;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO;
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące na rzecz POSTIVO.PL usługi informatyczne i serwisowe, firmy wysyłkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, uprawnione organy administracji publicznej.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO;
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się dla celów realizacji usługi, na podstawie zawartej przez Państwa umowy;
 10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres e-mail biuro@postivo.pl z dopiskiem RODO;
 11. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kbatorski@rodo.rzeszow.pl
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować uniemożliwieniem zawarcia lub wykonania umowy.
Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.