Bezpieczeństwo informacji

Wykorzystaliśmy mnóstwo środków prawnych oraz technicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo, poufność danych i wysoką jakość usług świadczonych przez Postivo.pl.

Poufność przekazywanych informacji

Postivo.pl szanuje Twoją prywatność. Wszystkie przekazywane dokumenty oraz adresy odbiorców przesyłek traktowane są jako POUFNE. Oznacza to, że dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni przez Postivo.pl pracownicy jedynie w momencie wydruku i konfekcjonowania przesyłek.


Sam proces wydruku i konfekcjonowania dokumentów jest rejestrowany, co uniemożliwia wykonanie dodatkowych, nieautoryzowanych kopii dokumentów. Wszelkie dokumenty zawarte w przesyłkach są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Bezpieczne połączenia SSL

Wszelkie dane przesyłane pomiędzy Użytkownikiem a platformą Postivo.pl są szyfrowane przy użyciu 256-bitowego certyfikatu SSL wystawionego przez Comodo Security Solutions, Inc. Gwarantuje to bezpieczną transmisję danych oraz zachowanie ich poufności. W praktyce oznacza to, że wszystkie dokumenty i dodatkowe dane przekazywane do Postivo.pl pozostaną poufne i nie zostaną przechwycone przez innych użytkowników sieci. Połączenie SSL zapewnia dodatkowo integralność przesyłanych danych.

Szyfrowane hasło dostępu

Hasła Użytkowników do kont w Postivo.pl są przechowywane w postaci zaszyfrowanej jednokierunkowym algorytmem. Metoda ta uniemożliwia odszyfrowanie hasła przez niepowołane osoby nawet przy pełnym wykorzystaniu dostępnej obecnie mocy obliczeniowej.

Filtrowanie adresów IP

Istnieje możliwość zdefiniowania listy adresów IP, z których możliwy będzie dostęp do Postivo.pl poprzez API. Wszelkie połączenia na Państwa konto wykonywane z adresów IP nie zdefiniowanych na liście zostaną odrzucone. W ten sposób Państwa konto jest dodatkowo chronione przed niepowołanym dostępem.

Bezpieczne Data Center

Bazy danych Postivo.pl przechowywane są na serwerach znajdujących się w odpowiednio wyposażonym i chronionym Data Center firmy Hetzner Online GmbH. Wszystkie wejścia do Data Center są monitorowane przez 24h. Dostęp do poszczególnych pomieszczeń kolokacyjnych zabezpieczony jest elektronicznym systemem kontroli wejścia. Całość monitorowana jest za pośrednictwem telewizji przemysłowej (CCTV). Dostęp fizyczny do serwerów mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Data Center. Dane zapisane na serwerach są szyfrowane, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Postivo.pl. Szczegółowe informacje o środkach bezpieczeństwa zastosowanych w Data Center znajdują się tutaj.

Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.