Przykłady implementacji API

W celu ułatwienia procesu integracji dowolnej aplikacji/systemu z platformą Postivo.pl za pośrednictwem interfejsu API, przedstawiamy proste przykłady zdalnego wywoływania metod w najpopularniejszych językach programowania.

C#

.NET Framework posiada wbudowaną przestrzeń nazw System.Web. Zawiera klasy i interfejsy umożliwiające komunikację z serwerami internetowymi, a także klasy kontrolek Web Forms oraz usług internetowych XML Web Services.

Pobierz przykładowy kod

JAVA

Najpopularniejsze Web Services Framework dla języka Java to Apache Axis, GlassFish(metro) oraz CFX.

Pobierz przykładowy kod

PERL

Moduł SOAP::Lite

Pobierz przykładowy kod

PHP 4 (i wersje nowsze) + NuSOAP

PHP w wersji 4 nie wspiera bezpośrednio technologii SOAP. Konieczne jest więc wykorzystanie zewnętrznej biblioteki. Jedną z lepszych bibliotek zapewniających klienta SOAP jest NuSOAP.

Pobierz przykładowy kod

PHP 5 (i wersje nowsze)

Od wersji PHP 5 dostępna jest wbudowana implementacja protokołu SOAP, umożliwiająca w prosty sposób połączenie z serwerem Postivo.pl bez wykorzystania jakichkolwiek zewnętrznych bibliotek.

Pobierz przykładowy kod

PYTHON

Biblioteka Python Web Services

Pobierz przykładowy kod

Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.