Samouczek

 1. Wstęp

  Aby przybliżyć Państwu sposób korzystania z platformy Postivo.pl przygotowaliśmy instrukcję (samouczek), w którym krok po kroku opisaliśmy w jaki sposób zlecać wysyłkę dokumentów (od momentu założenia konta do sprawdzenia statusu wysłanych przesyłek). Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem, a korzystanie z naszej platformy stanie się łatwiejsze.

 2. Konto Użytkownika

  Każdy Klient Postivo.pl posiada indywidualne konto Użytkownika. Po zalogowaniu się na swoje konto można zlecać nowe przesyłki, sprawdzać statusy już wysłanych przesyłek, przeglądać rozliczenia z Postivo.pl, dokonywać płatności za wykorzystywane usługi, zarządzać szablonami kopert, książką telefoniczną itp. W pierwszej kolejności należy zarejestrować nowe konto.

  1. Rejestracja konta

   Aby założyć konto należy w nagłówku strony kliknąć na ikonie „Rejestracja”, a następnie przejść przez trzy kroki rejestracji. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis, w jaki sposób to zrobić.

   1. W pierwszym kroku należy wprowadzić wybrane dane dostępowe (login, hasło) i dane kontaktowe do osoby zarządzającej kontem (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu), a następnie przepisać tekst z wyświetlonego obrazka i nacisnąć przycisk „Dalej”.
   2. W drugim kroku należy podać dane identyfikacyjne (do Faktur VAT) oraz adres do korespondencji. W pierwszej kolejności należy określić typ konta (firmowe czy prywatne), a następnie wprowadzić dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy (w zależności od wybranego rodzaju konta), dokładny adres oraz NIP (tylko dla kont firmowych). Można tu zdecydować, czy chcesz otrzymywać Faktury VAT, czy też nie. Jeżeli adres do korespondencji jest inny, należy go wprowadzić do formularza. Jeśli wszystkie dane identyfikacyjne są poprawne można nacisnąć przycisk „Dalej”.
   3. W trzecim kroku należy przeczytać i zaakceptować Regulamin usług Postivo.pl, a następnie kliknąć na przycisk „Dalej”.
   4. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo zostaniesz poinformowany o założeniu konta. Należy je jeszcze aktywować. Na adres e-mail podany podczas zakładania konta zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, na który należy kliknąć (lub skopiować go do przeglądarki). Po tej operacji konto zostanie aktywowane.

   Od tej momentu konto jest aktywne, ale jego status to Niezweryfikowane. Po weryfikacji danych konta przez administrację Postivo.pl konto uzyska status Zweryfikowane, o czym zostaniesz powiadomiony osobną wiadomością e-mail. Do tego czasu możesz korzystać ze wszystkich usług Postivo.pl, ale tworzenie nowych zleceń zakończy się niepowodzeniem.

  2. Logowanie

   Po aktywacji konta możesz zalogować się do serwisu. W tym celu w nagłówku strony należy kliknąć na ikonie „Zaloguj”, gdzie wystarczy podać login i hasło do założonego przed chwilą konta. Po poprawnym zalogowaniu się zostaniesz automatycznie przeniesiony do Panelu Użytkownika, w którym możesz sprawdzić m.in. aktualny stan konta, jego typ, status rozliczeń oraz statystyki dotychczas wysłanych przesyłek. W lewym MENU dostępne są sekcje z poszczególnymi opcjami.

 3. Rozliczenia

  W serwisie Postivo.pl istnieją 2 rodzaje kont - PRE-PAID i POST-PAID. Typ konta określa sposób rozliczeń z Postivo.pl. Wszystkie nowo założone konta są typu PRE-PAID, a ewentualna migracja na konto POST-PAID może zostać wykonana za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. W celu zlecenia wysyłki dokumentów musisz posiadać konto POST-PAID lub doładowane konto PRE-PAID.

  1. Konto PRE-PAID – Zasilanie konta

   W przypadku konta PRE-PAID (konto przedpłacone), przed skorzystaniem z usług należy doładować swoje konto wybraną kwotą (minimum 10 zł brutto). Po skorzystaniu z wybranej usługi stan konta zostanie pomniejszony o jej koszt. Jeżeli stan konta jest zerowy lub mniejszy niż koszt danej usługi, nie będzie możliwości skorzystania z wybranej usługi do czasu zasilenia konta.


   PRE-PAID jest standardowym typem konta - wszystkie nowo zakładane konta są typu PRE-PAID. Konto to przeznaczone jest zwłaszcza dla użytkowników indywidualnych oraz firm, które nie wysyłają dużej liczby przesyłek w miesiącu.


   Aby doładować konto należy w lewym menu z sekcji „Konto” wybrać opcję „Rozliczenia”. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

   1. Wybierz zakładkę „Doładuj konto”
   2. Wpisz kwotę, którą chcesz zasilić swoje konto (minumum 10 zł brutto)
   3. Wybierz sposób płatności
   4. Jeżeli wybrałeś płatności za pośrednictwem „Dotpay”:
    • Wybierz kanał płatności
    • Zaakceptuj regulamin płatności przez Dotpay
    • Kliknij przycisk „Dokonaj płatności”.
    • Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Konto z reguły zostanie zasilone zaraz po dokonaniu płatności.

   5. Jeżeli wybrałeś płatność tradycyjnym przelewem bankowym, na ekranie zostaną wyświetlone dane potrzebne do wykonania przelewu. Konto zostanie zasilone po zaksięgowaniu płatności przez Postivo.pl

   Jeżeli podczas zakładania konta zaznaczyłeś, że chcesz otrzymywać Faktury VAT, będą one wystawiane automatycznie.

  2. Konto POST-PAID – Płatność za comiesięczne Faktury

   Konto typu POST-PAID umożliwa korzystanie z usług bez potrzeby jego zasilania. Na koniec każdego miesiąca wystawiana jest zbiorcza Faktura VAT obejmującą koszt wszystkich przesyłek zleconych w danym miesiącu. Aby dokonać migracji z konta PRE-PAID na POST-PAID należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku kont POST-PAID konieczne będzie podpisanie z Postivo.pl Umowy, w której określony zostanie m.in. termin płatności oraz limit maksymalnego "zadłużenia", po przekroczeniu którego w celu dalszego korzystania z usług konieczne będzie dokonanie opłaty za dotychczasowe przesyłki.


   Konto POST-PAID przeznaczone jest głównie dla Klientów wysyłających znaczne ilości przesyłek. Opłaty za wystawione Faktury VAT można dokonać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy lub poprzez Dotpay po zalogowaniu się na konto Użytkownika, zgodnie z poniższą instrukcją:

   1. Z lewego menu z sekcji „Konto” wybierz opcję „Rozliczenia”
   2. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie nieopłacone do tej pory Faktury VAT. Należy wybrać te faktury, za które chcesz dokonać płatności. UWAGA! Faktury VAT, których termin już minął (przeterminowane) muszą być opłacone w pierwszej kolejności – nie ma możliwości ich pominięcia.
   3. Wybierz sposób płatności
   4. Jeżeli wybrałeś płatności za pośrednictwem „Dotpay”:
    • Wybierz kanał płatności
    • Zaakceptuj regulamin płatności przez Dotpay
    • Kliknij przycisk „Dokonaj płatności”.
    • Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   5. Jeżeli wybrałeś płatność tradycyjnym przelewem bankowym, na ekranie zostaną wyświetlone dane potrzebne do wykonania przelewu.

   Faktury zostaną rozliczone zaraz po otrzymaniu płatności przez Postivo.pl

  3. Historia płatności

   Aby przeglądnąć historię dotychczasowych płatności należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

   1. Z lewego menu z sekcji „Konto” wybierz opcję „Rozliczenia”
   2. Kliknij na zakładkę „Historia płatności”.

   W wyświetlonej tabeli znajdziesz informacje o wszystkich dokonanych płatnościach wraz z opisem, czego dana płatność dotyczyła.

  4. Lista wystawionych Faktur VAT

   Jeżeli chcesz przeglądnąć wszystkie wystawione dla Twojego konta Faktury VAT, sprawdzić ich status oraz termin płatności, postępuj z poniższą instrukcją:

   1. Z lewego menu z sekcji „Konto” wybierz opcję „Rozliczenia”
   2. Kliknij na zakładkę „Faktury VAT”.

   Pojawi się lista wystawionych do tej pory Faktur VAT z poszczególnymi płatnościami. Możesz tam pobrać również elektroniczny obraz Faktury.

 4. Książka adresowa

  Podczas wysyłania przesyłki konieczne będzie podanie adresów jej odbiorców. Jeżeli często wysyłasz przesyłki do tych samych odbiorców dobrym rozwiązaniem jest dodanie ich do książki adresowej. Wówczas wystarczy wybrać odbiorcę z książki adresowej bez konieczności wprowadzania po raz kolejny jego danych. Istnieje również możliwość przypisania wybranych odbiorców do grup, dzięki czemu po wybraniu danej grupy przesyłka trafi do wszystkich odbiorców, którzy się w niej znajdują.

  1. Dodawanie nowych odbiorców

   Odbiorców do książki adresowej możesz dodawać indywidualnie (wpisując dane poszczególnych odbiorców do właściwego formularza) lub zaimportować z pliku CSV. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis w jaki sposób dodać odbiorców do książki adresowej.

   1. Dodawanie indywidualne

    Aby dodać poszczególnych odbiorców do książki adresowej, po zalogowaniu się na swoje konto należy wykonać następujące instrukcje:

    1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Książka adresowa” opcję „Dodaj nowych odbiorców”
    2. Wybierz zakładkę „Dodaj indywidualnego odbiorcę”
    3. W wyświetlonym formularzu wprowadź dane odbiorcy oraz opcjonalnie wybierz grupy, do której chcesz przypisać tego odbiorcę (o ile utworzyłeś wcześniej grupę odbiorców)
    4. Kliknij na przycisk „Dodaj”

    Po wprowadzeniu poprawnych danych odbiorca zostanie zapisany w książce adresowej.

   2. Import z pliku CSV

    Istnieje również możliwość zaimportowania odbiorców ze specjalnie przygotowanego pliku tekstowego w formacie CSV. W tym przypadku nie musisz ręcznie wpisywać danych każdego z odbiorców do formularza. Aby zaimportować odbiorców z zewnętrznego pliku postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

    1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Książka adresowa” opcję „Dodaj nowtch odbiorców”
    2. Wybierz zakładkę „Importuj odbiorców z pliku CSV”
    3. Opcjonalnie wskaż utworzone wcześniej grupy, do których chcesz przypisać zaimportowanych odbiorców
    4. Wybierz format danych w pliku oraz rodzaj kodowania tekstu. Udostępniamy kilka formatów, w jakich powinny zostać zapisane dane w pliku CSV.
    5. Wybierz plik z danymi CSV z lokalnego dysku
    6. Kliknij na przycisk „Dalej”

    Prawidłowo przetworzone dane odbiorców zostaną zaimportowane do książki adresowej oraz przypisane do wybranych grup odbiorców. Jeżeli dane poszczególnych odbiorców nie będą zapisane w pliku zgodnie z wybranym formatem, nie zostaną zaimportowane.

  2. Edycja danych odbiorców

   W każdej chwili możesz zmodyfikować dane odbiorców dodanych do książki adresowej. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

   1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Książka adresowa” opcję „Edytuj odbiorców”
   2. Zostanie wyświetlona tabela zawierająca wszystkich odbiorców, które znajdują się w Twojej książce adresowej
   3. Wybierz odbiorcę, którego dane chcesz edytować i kliknij na ikonie „Edycja”
   4. Wprowadź zmiany w danych
   5. Kliknij „Zapisz zmiany”

   Dane odbiorcy zostaną zaktualizowane.

  3. Grupy odbiorców

   Odbiorcy znajdujacy się w książce adresowej mogą zostać przypisani do wybranych grup. Po utworzeniu grupy odbiorców będzie możliwość szybkiego zdefiniowania odbiorców przesyłki poprzez wybranie grupy. Wszyscy odbiorcy przypisani do wybranej grupy zostaną umieszczeni na liście wysyłkowej.

   1. Utworzenie nowej grupy odbiorców

    Aby zdefiniować nową grupę adresową:

    1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Książka adresowa” opcję „Grupy odbiorców”
    2. Kliknij na przycisk „Utwórz nową grupę”
    3. Podaj nazwę tworzonej grupy
    4. Wybierz kontakty, które chcesz przypisać do tej grupy
    5. Kliknij na przycisk „Utwórz grupę”

    Grupa odbiorców zostanie utworzona i zapisana pod podaną nazwą na Twoim koncie.

   2. Edycja istniejącej grupy odbiorców

    Możesz modyfikować każdą ze stworzonych wcześniej grup odbiorców, zmieniając jej nazwę lub przypisywać/usuwać poszczególnych odbiorców. W tym celu postępuj zgodnie z poniższym opisem:

    1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Książka adresowa” opcję „Grupy adresowe”
    2. W wyświetlonej tabeli znajdź grupę, którą chcesz zmodyfikować i kliknij na ikonie „Edycja”
    3. Wprowadź zmiany w wybranej grupie
    4. Kliknij „Zapisz zmiany”

    Wszystkie dokonane modyfikacje zostaną zapisane.

 5. Personalizacja

  Istnieje możliwość personalizacji poszczególnych przesyłek. Na dowolnej stronie wysyłanego dokumentu w dowolnej lokalizacji (wybranej przez Użytkownika) system może umieścić dane odbiorcy. W ten sposób każdy dokument może zostać indywidualnie zaadresowany do każdego z odbiorców. Istnieje również możliwość przygotowania własnego szablonu kopert, zawierającego elementy graficzne oraz zdefiniowania nadawców przesyłek.

  1. Nadawcy przesyłek

   Wysyłając przesyłkę należy określić, kto będzie jej nadawcą. Nadawcy przesyłek muszą zostać uprzednio zdefiniowani, a w trakcie zlecania nowej przesyłki pojawi się możliwość ich wyboru z listy.

   1. Definiowanie nowych nadawców

    W celu dopisania do listy nowego nadawcy przesyłek postępuj zgodnie ze wskazówkami:

    1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Personalizacja” opcję „Nadawcy przesyłek”
    2. Kliknij przycisk „Dodaj nowego nadawcę”
    3. Wypełnij formularz podając wymagane dane nadawcy
    4. Kliknij na przycisk „Zapisz nadawcę”

    Dane nadawcy zostaną zapisane. Na podany adres zostanie wysłany zwykłym listem kod weryfikacyjny, który umożliwi zweryfikowanie autentyczności adresu nadawcy. W celu aktywacji nadawcy, po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego postępuj zgodnie z opisem przedstawionym w kolejnym rozdziale. Za przygotowanie i wysyłkę listu z kodem weryfikacyjnym pobierana jest niewielka opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

   2. Aktywacja (weryfikacja) nadawców

    Po otrzymaniu przesyłki listowej z kodem weryfikacyjnym możesz aktywować adres danego nadawcy. W tym celu należy wykonać poniższe instrukcje:

    1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Personalizacja” opcję „Nadawcy przesyłek”
    2. Znajdź na liście nadawcę, którego dane chcesz aktywować (zweryfikować)
    3. Wprowadź kod weryfikacyjny do formularza znajdującego się w tym samym wierszu, co dane nadawcy
    4. Kliknij na przycisk „OK”

    Jeżeli został wprowadzony poprawny kod weryfikacyjny, dane nadawcy zostaną potwierdzone i aktywowane. Od tej pory będzie możliwość ich wykorzystania w procesie definiowania nowej przesyłki.

  2. Szablony kopert

   Opcja ta umożliwia stworzenie indywidualnych szablonów kopert, w których doręczane będą przesyłki listowe. Na szablonie koperty można umieścić dowolne elementy graficzne (np. logo firmy). Istnieje możliwość określenia lokalizacji dowolnego elementu na kopercie.

   1. Tworzenie nowego szablonu koperty

    Aby utworzyć nowy szablon koperty postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

    1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Personalizacja” opcję „Szablony kopert”
    2. Kliknij przycisk „Utwórz nowy szablon koperty”
    3. Wybierz Typ koperty, dla której chcesz utworzyć szablon
    4. Następnie podaj nazwę szablonu, pod którą chcesz go zapisać
    5. Pojawi się podgląd szablonu koperty, na którym możesz przesuwać poszczególne elementy w wybraną lokalizację
    6. Aby dodać nowy obiekt graficzny do szablonu należy skorzystać z formularza znajdującego się pod podglądem koperty, wskazując plik z lokalnego dysku
    7. Korzystając z opcji znajdujących się przy spisie załadowanych plików graficznych możesz zmienić kolejność wyświetlania poszczególnych obrazków na kopercie,
    8. Jeżeli zakończyłeś edycję szablonu koperty kliknij na przycisk „Zapisz szablon”

    Szablon zostanie zapisany i będzie możliwość jego wskazania podczas wysyłania nowej przesyłki.

 6. Zlecanie przesyłek

  Posiadając konto POST-PAID lub zasilone konto PRE-PAID możliwe jest wysyłanie dokumentów elektronicznych w postaci papierowych przesyłek listowych, nadawanie faksów oraz tzw. „szybkich listów” (które można wysyłać bezpośrednio ze strony bez konieczności posiadania pliku z dokumentami). Szczegółowy opis zlecania wysyłki dokumentów znajdziesz poniżej.

  1. Wysyłka dokumentów

   Usługa umożliwia wysyłkę dokumentów elektronicznych w postaci tradycyjnych, papierowych przesyłek listowych do wybranych odbiorców. Szczegółowy opis usługi znajduje się tutaj. Aby skorzystać z usługi postępuj zgodnie ze wskazówkami:

   1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Listy” opcję „Wyślij dokumenty listem”.
   2. Wskaż z lokalnego dysku plik PDF, DOC, DOCX, RTF, zawierający dokumenty, które chcesz wysłać. Po dodaniu pliku możesz dodać kolejny.
   3. Gdy wszystkie pliki z dokumentami zostały dodane, kliknij przycisk „Dalej”
   4. Wybierz opcjonalne parametry przesyłki (rodzaj papieru, kolor wydruku, rodzaj oraz szablon koperty, a także wybierz typ przesyłki i operatora pocztowego, który powinien doręczyć przesyłkę do odbiorcy)
   5. W prawej kolumnie możesz zobaczyć podgląd wszystkich wysyłanych dokumentów oraz sprawdzić całkowity koszt pojedynczej przesyłki z wybranymi opcjami dodatkowymi.
   6. Kliknij przycisk „Dalej”
   7. Wybierz odbiorcę/odbiorców, do których ma zostać doręczona przesyłka (możesz wprowadzić odbiorców indywidualnie do formularza, wybrać z książki adresowej lub z grupy odbiorców albo zaimportować ich z pliku CSV).
   8. Kliknij przycisk „Dalej”
   9. W ostatnim – czwartym kroku – możesz:
    • Wybrać nadawcę przesyłki z listy zdefiniowanych wcześniej nadawców (zakładka pierwsza)
    • Personalizować poszczególne strony przesyłki umieszczając na nich dane odbiorcy (zakładka druga)
    • Wybrać datę nadania przesyłki (zakładka trzecia)
   10. Kliknij na przycisk „Przekaż do realizacji”. Zlecenie zostanie przyjęte do realizacji, a każda przesylka zostanie oznakowana identyfikatorem, które zostaną wyświetlone na ekranie.

   Po przekazaniu przesyłki do realizacji nie ma możliwości anulowania zlecenia. Posiadając identyfikator przesyłki możesz w dowolnej chwili sprawdzić status jej przetwarzania.

  2. Masowa wysyłka dokumentów

   Usługa ta umożliwia wysłanie korespondencji do tysięcy odbiorców w jednej chwili. Szczegółowy opis usługi znajduje się tutaj. W celu zlecenia masowej wysyłki listów postępuj identycznie jak w przypadku "Wysyłki dokumentów" opisanej w poprzednim rozdziale.

  3. Szybki list z WWW

   Usługa umożliwia wysłanie przesyłki bez konieczności posiadania pliku z dokumentami. Treść dokumentów możesz wpisać i sformatować przy użyciu dostępnego na stronie edytora. Szczegółowy opis usługi znajduje się tutaj. Aby skorzystać z usługi należy postępować jak opisano poniżej:

   1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Listy” opcję „Napisz i wyślij list”.
   2. Wprowadź treść dokumentu, który chcesz wysłać, do formularza - przeprowadź jego edycję i formatowanie. Kliknij na przycisk „Dalej”
   3. Wybierz opcjonalne parametry przesyłki (rodzaj papieru, kolor wydruku, rodzaj oraz szablon koperty, a także wybierz typ przesyłki i operatora pocztowego, który powinien doręczyć przesyłkę do odbiorcy)
   4. W prawej kolumnie możesz zobaczyć podgląd wszystkich wysyłanych dokumentów oraz sprawdzić całkowity koszt pojedynczej przesyłki z wybranymi opcjami dodatkowymi.
   5. Kliknij przycisk „Dalej”
   6. Wybierz odbiorcę/odbiorców, do których ma zostać doręczona przesyłka (możesz wprowadzić odbiorców indywidualnie do formularza, wybrać z książki adresowej lub z grupy odbiorców albo zaimportować ich z pliku CSV).
   7. Kliknij przycisk „Dalej”
   8. W ostatnim – czwartym kroku – możesz:
    • Wybrać nadawcę przesyłki z listy zdefiniowanych wcześniej nadawców (zakładka pierwsza)
    • Personalizować poszczególne strony przesyłki umieszczając na nich dane odbiorcy (zakładka druga)
    • Wybrać datę nadania przesyłki (zakładka trzecia)
   9. Kliknij na przycisk „Przekaż do realizacji”. Zlecenie zostanie przyjęte do realizacji, a każda przesylka zostanie oznakowana identyfikatorem, które zostaną wyświetlone na ekranie.
  4. Faks

   Usługa pozwala na wysłanie dokumentów na dowolny polski numer stacjonarny lub komórkowy odbiorcy. Szczegółowy opis usługi znajduje się tutaj. Aby skorzystać z usługi należy postępować zgodnie ze wskazówkami:

   1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Faksy” opcję „Wyślij dokumenty faksem”.
   2. Wskaż z lokalnego dysku plik PDF, DOC, DOCX, RTF zawierający dokumenty, które chcesz wysłać. Po dodaniu pliku możesz dodać kolejny.
   3. Gdy wszystkie pliki z dokumentami zostały dodane, kliknij przycisk „Dalej”
   4. Możesz zobaczyć podgląd wszystkich wysyłanych dokumentów oraz sprawdzić całkowity koszt pojedynczej przesyłki.
   5. Kliknij przycisk „Dalej”
   6. Wybierz odbiorcę/odbiorców, do których ma zostać doręczona przesyłka (możesz wprowadzić odbiorców indywidualnie do formularza, wybrać z książki adresowej lub z grupy odbiorców albo zaimportować ich z pliku CSV).
   7. Kliknij przycisk „Dalej”
   8. W ostatnim – czwartym kroku – możesz:
    • Wybrać nadawcę przesyłki z listy zdefiniowanych wcześniej nadawców (zakładka pierwsza)
    • Personalizować poszczególne strony przesyłki umieszczając na nich dane odbiorcy (zakładka druga)
    • Wybrać datę i godzinę wysyłki faksu (zakładka trzecia)
   9. Kliknij na przycisk „Przekaż do realizacji”. Zlecenie zostanie przyjęte do realizacji, a każda przesylka zostanie oznakowana identyfikatorem, które zostaną wyświetlone na ekranie.
 7. Historia przesyłek listowych

  Udostępniamy możliwość sprawdzenia w dowolnej chwili aktualnych statusów wszystkich wysłanych przesyłek. W celu sprawdzenia statusu przesyłki wybierz z lewego menu z sekcji „Historia” opcję „Historia przesyłek listowych”. Zostanie wyświetlona tabela zawierająca statusy wszystkich przesyłek nadanych w ostatnich 60 dniach. Aby poznać szczegóły dowolnej przesyłki, kliknij na wybrany wiersz.

 8. Edycja profilu Użytkownika

  Możesz w dowolnej chwili dokonać zmian w profilu swojego konta. Pamiętaj, że będziemy mogli się z Tobą skontaktować jedynie wówczas, gdy Twoje dane są poprawne i aktualne.

  1. Zmiana danych podstawowych

   Dane podstawowe zawierają informacje o osobie zarządzającej kontem w Postivo.pl. Jest to osoba "pierwszego kontaktu". W celu aktualizacji danych postępuj jak opisano poniżej:

   1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Konto” opcję „Profil”
   2. Wybierz zakładkę „Dane podstawowe” i wprowadź potrzebne modyfikacje
   3. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.

   Zmiany zostaną zapisane

  2. Zmiana danych identyfikacyjnych

   Dane identyfikacyjne zawierają informacje o właścicielu konta. Wprowadzone tutaj dane będą wykorzystywane w celu wystawiania Faktur VAT. W celu aktualizacji danych postępuj jak opisano poniżej:

   1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Konto” opcję „Profil”
   2. Wybierz zakładkę „Dane identyfikacyjne (dla Faktur VAT)” i wprowadź potrzebne modyfikacje
   3. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.

   Zmiany zostaną zapisane

  3. Pozostałe zmiany

   W Postivo.pl istnieją 2 rodzaje kont: PRE-PAID i POST-PAID. Możesz zmienić zmienić typ swojego konta, a także przyznany limit, termin płatności i cennik, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

   1. Wybierz z lewego menu z sekcji „Konto” opcję „Profil”
   2. Wybierz zakładkę „Pozostałe”
   3. Kliknij „Zmień” przy parametrze, który chcesz zmienić. Zostaniesz przekierownay do formularza, w którym możesz wpisać swoje uwagi do zmian, które chcesz wprowadzić. Zostaną one wraz z wnioskiem o zmianę przesłane do Biura Obsługi Klienta

   UWAGA! Zmiany typu konta i pozostałych parametrów konta możliwe są jedynie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta
+48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.