Wprowadź przybliżoną liczbę przesyłek, które będą wysyłane w ciągu miesiąca kalendarzowego.