Wybierz rodzaj przesyłek, który zostanie użyty w celu rozesłania poszczególnych listów.