Lista przedmiotów niedozwolonych

Niedozwolone jest wysyłanie przesyłek zawierających:
 • przedmioty, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich,
 • narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zabronionych,
 • broni palnej lub materiałów wybuchowych, łatwopalnych, zapalnych lub innych niebezpiecznych towarów, w tym rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów,
 • substancji promieniotwórczych i substancji wywołujących zakażenie, materiałów trujących i żrących,
 • skór zwierząt (nieudomowionych) oraz futer,
 • kości słoniowych i wykonanych z niej wyrobów,
 • towarów nietrwałych,
 • żywych zwierząt,
 • przedmiotów podrobionych i pirackich kopii,
 • materiałów pornograficznych,
 • przedmiotów, których obrót jest zabroniony obowiązującymi przepisami,
 • pojemników znajdujących się pod ciśnieniem (w tym aerozolowych).

Ponadto zabronione jest umieszczanie w przesyłkach bez zadeklarowanej wartości: monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra, przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych.

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 17 717 37 60
Wirtualna Poczta Postivo.pl
Chciał(a)bym wysłać
Znajdź usługę, której potrzebujesz - kliknij na wybranej ikonce, aby poznać szczegóły
Sprawdź status przesyłki
Sprawdź
Możesz sprawdzić na jakim etapie przetwarzania znajduje się aktualnie Twoja przesyłka. Wystarczy wpisać jej numer do powyższego formularza.